Kitle iletişim Araçlarının e-Ticaret Üzerine Etkileri

Kitle yazışma araçları hakkında bilgi arayan şirketler için e-ticaret markaları ilk sıralarda yer alır. Bunun nedeni ise kitlelerle iletişimde sık olarak kullanılan online kanallardan biridir. Bu noktada web kitle yazışma aracı mıdır sorusu akla gelir. İnternet, dijital kitle yazışma araçlarına zemin hazırlar. Böylece direkt ve endirekt olarak kitle yazışma aracı olarak kabul edilir.

İnternet ve Dijital Pazarlama

İnternet ve dijital pazarlama, günümüz dünyasının en mühim kitle yazışma araçları içinde yer alır. Online yahut fizyolojik mağazalar için web ve dijital pazarlama, markanın popülerleşmesi ve marka bilinirliği için başvurulması gereken ilk araçtır. İnternette markanın en ön sayfalarda çıkması, hedef kesime daha süratli ulaşmayı sağlar. 

Televizyon Reklamları

Televizyon reklamları, çoğunlukla kullanılan kitle yazışma araçlarından biridir. Dünya genelinde insanların bir çoğu tv karşısında fazlaca vakit geçirir. Dolayısıyla, tv reklamları e-ticaret firmaları tarafınca kullanılabilir. Televizyon reklamlarının maliyetleri, reklama ve tv kanalına bakılırsa değişir. 

Dergi ve Gazete

Kitle yazışma araçları gazete ve mecmuaya benzer biçimde mecraları tarif etmek için de kullanılır. Bu araçlara olan ilgi, Z kuşağının da internete adapte olmasıyla, geçmiş yıllara bakılırsa azaldı. Buna rağmen, X kuşağının matbu ( baskılı) yayınlara ilgisi hala devam etmektedir. Markayı hedef kesime, dergi ve gazetelerde yayınlanacak reklamlar daha fazla yakınlaştıracaktır. 

Sinema

Kitle yazışma aracı olan beyaz perde, televizyona bakılırsa birazcık daha değişik işlev görüyor. Sinema, değişik filmlerle değişik kitlelere ulaşır. Günümüz dünyasındaki firmalar tarafından hala kullanılmaktadır. Film başlamadan önceki beş on dakika süren reklamlar, beyaz perde reklamlarına güzel bir örnektir. 

Radyo

Kitle yazışma araçları radyo yayınlarını da kapsar. Radyolar, gün içinde müzik, haber ve reklam yayınları yapar. Radyo üstünde reklamlar verilebilir. Radyo kanallarında oluşturulan sese dayalı reklamlar, marka popülerliğini çoğaltmak ve yeni kitlelere ulaşmak için ülkü bir mecradır. Burada mühim olan nokta, hedef kitleyi ve alan kişi profilini iyi çözümlemektir. 

Bize Ulaşın

444 40 80 numaralı irtibat telefonlarımızdan yada iletişim formumuzu doldurarak bizlere her zaman ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz.